Nekünk is szükségünk van fejlesztésre?

civil és nonprofit szervezetfejlesztés

01

Mit jelent a civil és nonprofit szervezetek fejlesztése?

Sokakban tévesen él az a kép, hogy csak a forprofit szervezeteknek van szüksége szervezetfejlesztésre. Azonban abban a szektorban, ahol a forráshiány okozza a legnagyobb kihívást még fokozottabb figyelmet szükséges fordítani az egyének és a szervezet fejlesztésére. A civil szervezetfejlesztés egy  olyan folyamat, amely célja a civil szervezetek hatékonyságának, hatásosságának és fenntarthatóságának javítása.  A civil szervezetfejlesztés különböző módszereket alkalmaz a szervezetek működésének javítására. Ezek közé tartozik például a stratégiai tervezés, az erőforrások hatékonyabb felhasználása, az adományozók és támogatók bevonása, a szervezeti struktúra optimalizálása, a vezetők és a munkatársak képzése és fejlesztése, a kommunikáció és a közösségi kapcsolatok erősítése.

02

hogyan történik a fejlesztés?

Egyéni és csoportos módszertanokkal dolgozom. Minden esetben van tényfeltárás, készül egy diagnózis a szervezet állapotáról, működéséről. Ezek a felmérések interjúk, illetve kérdőívek is lehetnek. A szervezeti diagnosztika a szervezetek erősségeinek és gyengeségeinek azonosítására szolgál. Ennek célja a szervezet működésének javítása, valamint a hatékonyabb és eredményesebb munkavégzés biztosítása. Ezt követően együtt határozzuk meg a fejlesztési célokat egyéni és szervezeti szinten.

03

mi a garancia a fejlesztés sikerességére?

A siker biztosítása két oldalról érkezik, az egyik tőlem, minden szaktudásommal és tapasztalatommal segítem az eredmények elérését. A másik része pedig a szervezet tagjaitól érkezik, akik elkötelezettséggel viszik végig a folyamatokat a célok elérése érdekében.

04

milyen céljai lehetnek a civil szervezetfejlesztésnek?

Stratégiai tervezés: A stratégiai tervezés célja a hosszú távú célok meghatározása és azok elérése érdekében szükséges lépések kidolgozása.
Vezetői tréning és fejlesztés: A vezetői tréning és fejlesztés a szervezet vezetőinek készségeinek és képességeinek fejlesztését célozza, amely a szervezet hatékonyabb működéséhez és a jobb eredmények eléréséhez vezethet.
Adományozók és támogatók bevonása: Az adományozók és támogatók bevonása a szervezet finanszírozási forrásainak bővítésére és diverzifikálására szolgál.
Kommunikációs és közösségi kapcsolatok erősítése: A kommunikációs és közösségi kapcsolatok erősítése a szervezet és a környezete közötti kommunikáció és kapcsolatok javítására szolgál.
Rendszerfejlesztés: A rendszerfejlesztés a szervezet működésének optimalizálását célozza. Ennek célja a hatékonyság és az eredményesség növelése, valamint a költségek csökkentése.
Mérés és értékelés: A mérés és értékelés a szervezet teljesítményének értékelésére és a szervezet céljainak és eredményeinek nyomon követésére szolgál.

05

hogyan kezdjünk bele?

Első lépésként vegyetek igénybe egy díjmentes konzultációt, ahol megismerkedünk és azonosítjuk a tüneteket, definiáljuk milyen helyzetben van a szervezet és milyen továbblépésre van lehetőség.

Gondolkodjunk együtt

nézzünk együtt a
fejlesztési
lehetőségekre?